1972 - Na de Club van Rome - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom de Verenigde Naties zich sinds 1972 uitdrukkelijk bezighouden met het milieu en bestrijding van milieuproblemen.
  • De leerlingen kunnen aangeven waarom er al vóór 1972 enig maatschappelijk draagvlak was voor deze wijziging in het beleid van de Verenigde Naties.
  • De leerlingen kunnen aan de hand van trends en ontwikkelingen na 1972 uitleggen in hoeverre de boodschap van de Club van Rome nog steeds actueel is.

 

verwante lessen

Login Form