1945 - Oprichting van de VN - bron: atlantic charter

 
In het document, genaamd ‘Atlantic Charter’, dat op 14 augustus 1941 door Churchill en Roosevelt werd opgesteld, zijn de volgende acht uitgangspunten voor samenwerking tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten opgenomen:

  1. Beide landen zullen geen grondgebied veroveren op andere landen en bezet houden.
  2. Herverdeling van grondgebied zal alleen plaatsvinden met inachtneming van de wensen van de volkeren die hierbij betrokken zijn.
  3. Alle volkeren hebben recht op zelfbeschikking.
  4. Handelsbelemmeringen [tussen landen] moeten worden verminderd.
  5. Overal ter wereld moet worden samengewerkt op het gebied van economie en sociaal welzijn.
  6. De samenwerkende partners moeten werken aan een wereld vrij van gebrek en van vrees.
  7. De samenwerkende partners moeten werken aan het vrij kunnen gebruiken van de zeeën [en oceanen].
  8. Na de [Tweede Wereldoorlog] moeten agressieve naties worden ontwapend en moet er gezamenlijk afstand gedaan worden van wapens.

atlanticcharterFranklin D. Roosevelt en Winston Churchill bijeen ter ere van het Atlantic Charter

 

verwante lessen

Login Form