1945 - Oprichting van de VN - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom de aard en de omvang van de twee wereldoorlogen, en vooral die van de Tweede Wereldoorlog aanleiding hebben gegeven tot de oprichting van de Verenigde Naties.
  • De leerlingen kunnen uitleggen welke doelen de Verenigde Naties nastreven.
  • De leerlingen kunnen aan de hand van die doelen enkele overeenkomsten en verschillen benoemen tussen het Handvest van de Verenigde Naties en de Atlantic Charter.
  • De leerlingen kunnen twee overlegorganen van de Verenigde Naties benoemen en hun werkwijze beschrijven.

 

verwante lessen

Login Form