Verwoestijning - bron: een wereldwijd probleem


Grote delen van onze aarde worden bedreigd door woestijnvorming of verwoestijning. Het gaat ook om gebieden met een steppeklimaat die nog niet als woestijn kunnen worden aangemerkt, maar die wel steeds meer op een woestijn gaan lijken. Daarbij wordt hun bodem steeds minder vruchtbaar. Die gebieden liggen in de buurt van echte woestijnen. Dat kun je zien in de Bosatlas, 54e editie, op de wereldkaart 226A ‘Uitbreiding van de woestijnen’ en in de Bosatlas, 55e editie, op de wereldkaart 248A ‘Uitbreiding van de woestijnen’. Op deze kaarten is aangegeven waar de echte woestijnen liggen, gebieden die extreem sterk bedreigd worden door woestijnvorming en gebieden die in mindere mate door woestijnvorming worden bedreigd.

Verwoestijning wordt veroorzaakt door droogte gedurende enkele jaren en door landdegradatie als gevolg van menselijk handelen. Door verwoestijning gaat jaarlijks veel landbouwgrond verloren.

Verwoestijning treedt op in rijke landen als Spanje en in ontwikkelingslanden. Het   zijn vooral ontwikkelingslanden die met dit probleem te kampen hebben, en dat zijn vaak dichtbevolkte landen die bovendien ook tot de armste van de wereld behoren. Wereldwijd hebben honderden miljoenen mensen ermee te kampen.

Voortschrijdende verwoestijning doet armoede toenemen en veroorzaakt of verergert voedseltekorten.

droogte

 

verwante lessen

Login Form