Verwoestijning - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen wat verwoestijning is.
  • De leerlingen kunnen aan de hand van de verdeling van de klimaten op aarde aangeven welke gebieden kwetsbaar zijn voor verwoestijning.
  • De leerlingen kunnen aangeven op welke manieren mensen zelf bijdragen aan verwoestijning van hun woongebied.
  • De leerlingen kunnen aangeven waarom dit proces hun bestaanszekerheid bedreigt.
  • De leerlingen kunnen aangeven op welke manieren mensen verwoestijning aanpakken.
  • De leerlingen hebben gezien hoe de Verenigde Naties het vraagstuk van verwoestijning onder de aandacht brengen en wat ze er zelf tegen helpen doen.

 

verwante lessen

Login Form