Verwoestijning - opdracht


opdrachtMensen hebben geen invloed op de hoeveelheid regen die jaarlijks valt in een gebied dat te lijden heeft van verwoestijning. Wel kunnen mensen hun aandeel in het proces van verwoestijning beperken of zelfs verwoestijning min of meer ongedaan maken.

In deze les zoek je uit hoe mensen zelf een deel zijn van het probleem van verwoestijning en hoe ze zelf de oplossing van het probleem kunnen worden.

Dat doen jullie door een gebied dat te lijden heeft onder verwoestijning te onderzoeken en te kijken hoe het proces van verwoestijning in dit gebied kan worden aangepakt.

Schrijf hierover een advies aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken (daar valt ook Ontwikkelingssamenwerking onder). Dat ministerie moet het project helpen financieren.

 

verwante lessen

Login Form