Plastic soep - wat doen de vn?

 
In 1972 verscheen het rapport ‘Grenzen aan de Groei’, een alarmerend rapport over groeiende vervuiling en afval, en toenemende tekorten aan grondstoffen.  Sindsdien hebben de Verengde Naties zich meer ingespannen om deze problemen aan te pakken. Hiertoe werd tijdens de United Nations Conference on the Human Environment in juni 1972 in Stockholm een nieuwe VN-organisatie opgericht, United Nations Environmental Programme of kortweg UNEP. De organisatie kreeg een officieel mandaat van de Algemene Vergadering van de VN op 15 december van dat jaar (resolutie 2997).

unepUNEP is gevestigd in het United Nations Office in Nairobi (Kenia) en is daarmee de eerste VN-organisatie die in een ontwikkelingsland gevestigd is. Daarnaast heeft UNEP regionale kantoren in vijf andere steden.

In 2006 kwam UNEP met het rapport Available Ecosystems and Biodiversity in Deep Waters and High Seas. Het rapport bevat een overzicht van wat men toen wist over de ecosystemen en de biodiversiteit in de oceanen buiten de territoriale wateren van landen. Het gaat hierbij om open oceanen met diep water, ongeveer 95% van het oppervlak van de wereldzeeën. Het rapport onderstreept het grote belang van verstandig beheer van deze wateren met alles wat daarin leeft. Bovendien waarschuwt het tegen de toenemende gevolgen van onder andere overbevissing, vervuiling met plastic en klimaatverandering. In het rapport worden de belangrijkste ecosystemen beschreven. Verder wordt ingegaan op bestaande verdragen en mogelijkheden om te komen tot een verantwoord beheer van de oceanen. Er worden in het rapport beleidsinstrumenten genoemd die er hiervoor al zijn, of die hiervoor nog geschapen moeten worden.

In 2008 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan waarin 8 juni werd uitgeroepen tot Wereld Oceanen Dag. Die dag werd voor het eerst gehouden in 2009.

 

verwante lessen

Login Form