Plastic soep - bron: wetenschappelijk onderzoek

 
De Amerikaanse oceanoloog Curtis Ebbesmeyer (1943-) heeft vanaf 1990 onderzoek gedaan naar de thermohaliene circulatie door de zeestromen in dit systeem nauwkeurig in kaart te brengen. Ook hield hij bij hoe zeestromen in dit systeem van jaar tot jaar veranderen van route en snelheid, onder invloed van onderzeese waterbewegingen, wind en temperatuur.

Voor dit soort onderzoek gebruiken zijn collega’s boeien en flessen die voorzien zijn van een zendertje en daardoor vanuit kunstmanen in een baan rond de aarde te volgen zijn. Maar van de in zee uitgezette flesjes wordt altijd maar een klein deel teruggevonden en boeien zijn duur. Daarom ging Ebbesmeyer na, waar voorwerpen als schoenen, speelgoed en dergelijke die per ongeluk in zee terecht zijn gekomen, heen drijven en waar ze op den duur aanspoelen, als ze tenminste niet in een gyre worden opgenomen. Bij dit onderzoek kreeg hij hulp van strandjutters. Die waarschuwden hem, als ze voorwerpen hadden gevonden die maanden of jaren tevoren in zee terecht waren gekomen. Aan de hand van wat de strandjutters vonden, kon Ebbesmeyer nagaan waar de gevonden voorwerpen in zee terecht waren gekomen, hoe lang het heeft geduurd voordat ze aanspoelde en welke route ze hadden gevolgd.

Een geschikte gelegenheid om precies dat te gaan doen, deed zich in januari 1992 voor. Toen sloegen tijdens een storm 29.000 gele eendjes, blauwe schildpadden, rode bevers en groene kikkers overboord van een schip op weg van China naar de VS.

eenden

Tien maanden later begonnen de speeltjes met tientallen tegelijk aan te spoelen in Alaska – een tikkeltje noordelijker dan onderzoekers hadden verwacht.  Het grootste gedeelte van het speelgoed zou volgens Ebbesmeyer noordwaarts zijn gedreven, ingevroren geraakt in het poolijs en uiteindelijk via de Barentzzee in de Atlantische Oceaan zijn beland. Dat vermoeden werd bevestigd toen een deel van het speelgoed bij IJsland waargenomen werd en een jaar later bij Groenland. Ebbesmeyer voorspelde toen dat het speelgoed ook de Amerikaanse oostkust zou bereiken. In 2003 kwam die voorspelling uit.

eendenroute

 

verwante lessen

Login Form