Plastic soep - bron: plastic afval in zee


Plastic afval komt in zee, en uiteindelijk op plekken met een gyre, vanuit:

  • rivieren, bijvoorbeeld de Jangtsekiang, de Mekong en de Nijl. Deze rivieren stromen door dichtbevolkte gebieden, waar dus veel afval wordt weggegooid.

  • zeestranden, zoals het Noordzeestrand in Nederland en België.

    Dagjesmensen en andere toeristen gooien hun lege drankflessen, bekers, plastic bestek en ander afval vaak zo maar ergens neer, soms ook beneden de vloedlijn. Bij vloed spoelt dus dat deel van het afval de zee in. Milieuactivisten organiseren regelmatig opruimacties langs de stranden om het achtergelaten afval te verzamelen en af te voeren.

    plasticopstrand
  • vanaf schepen. Bemanningsleden en/of passagiers gooien afval overboord en daar zit plastic bij. Ook bij ongelukken met schepen en vliegtuigen komt er plastic in zee terecht. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er containers van een schip worden afgeslagen en ze openbarsten waardoor de inhoud ervan zich in zee verspreidt.

  • vanuit de lucht. Speelgoedballonnen met waterstof erin kunnen een hoogte bereiken van enige kilometers en knappen dan. Gebeurt dat boven zee, dan komen de resten van die ballonnen als plastic afval in het zeewater terecht. Vooral tijdens feestelijkheden worden grote aantallen speelgoedballonnen opgelaten. Om dit soort vervuiling in zee en ook op land te voorkomen, hebben sommige gemeenten in Nederland het oplaten van speelgoedballonnen tijdens feestelijkheden verboden.

 

verwante lessen

Login Form