Opslag van CO2 - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen enkele soorten ondergrondse plekken benoemen waar CO2 kan worden opgeslagen.
  • De leerlingen kunnen aangeven hoe CO2 op die plekken wordt opgeslagen.
  • De leerlingen kunnen uitleggen onder welke voorwaarden het gas in die plekken blijft zitten.
  • De leerlingen kunnen aangeven waarom mensen gevaar lopen als er toch CO2 uit een van die plekken weglekt en naar het aardoppervlak opstijgt.
  • De leerlingen kunnen enkele andere nadelen noemen van ondergrondse opslag van CO2.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom mensen bezwaar maken tegen ondergrondse opslag van CO2.
  • De leerlingen hebben gezien waarom het belangrijk is voor de toekomstige ontwikkeling van het klimaat op aarde in hoeverre ondergrondse opslag van CO2 in de praktijk blijkt te werken.
  • De leerlingen kunnen een reden benoemen waarom ondergrondse opslag van CO2 helpt bij het behalen van het hoofddoel dat in het Klimaatverdrag van Parijs is opgenomen.
  • De leerlingen kunnen een reden benoemen waarom ondergrondse opslag van CO2 het moeilijker kan maken om dit hoofddoel te halen.

 

verwante lessen

Login Form