Opslag van CO2 - wat doen de vn?


Het Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC is in 1988 door de Verenigde Naties in het leven geroepen, om na te gaan hoe het klimaat op aarde verandert, in welke mate dat gebeurt en wat de gevolgen ervan zijn voor mens en natuur. Ook geeft het IPCC verwachtingen uit over wat er de komende decennia zal gebeuren met het klimaat, afhankelijk van wat de mens doet om klimaatverandering tegen te gaan.

ipcc

Dat doet het IPCC omdat die verandering hierop neerkomt dat de aarde vanaf het begin van de Industriële Revolutie rond 1800 warmer is geworden. Dat heeft er vooral mee te maken dat mensen vanaf 1800 steeds meer fossiele brandstoffen zijn gaan verbruiken. Aanvankelijk was dat vooral steenkool, daarna werd er ook steeds meer aardolie en aardgas verbruikt. Door het stijgende verbruik van fossiele brandstoffen en ook door ontbossing is de hoeveelheid CO2 in de dampkring van de aarde toegenomen. Aangezien CO2 een broeikasgas is, werd het broeikaseffect, dat de dampkring van nature al vertoont, steeds sterker. Gevolg: de gemiddelde temperatuur op aarde is vanaf 1800 aan het stijgen.

Indien niet wordt geprobeerd om de uitstoot van CO2 door activiteiten van mensen te beperken, zal de temperatuur op aarde in 2100 met enkele graden Celsius zijn opgelopen ten opzichte van 1800.

Nu al heeft de opwarming geleid tot het vaker optreden van bosbranden, droogtes, hittegolven en ander extreem weer.

Ook smelt het landijs op Groenland steeds sneller en raakt het zuidpoolgebied steeds meer landijs kwijt. Daardoor stijgt de zeespiegel wereldwijd, en ook in een steeds hoger tempo.

Laaggelegen kustgebieden en laaggelegen eilanden lopen daardoor een steeds groter risico op overstromingen en die eilanden dreigen op den duur definitief onder water te verdwijnen.

Al in de jaren ’90 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afspraken met elkaar gemaakt om de uitstoot van CO2 (en van methaan en andere broeikasgassen) te beperken en bossen te beschermen. Zo werd in 1997 het Klimaatverdrag van Kyoto aangenomen.

In december 2015 namen de Verenigde Naties tijdens een conferentie in Parijs een nieuw verdrag aan, het Klimaatverdrag van Parijs. Hierin staat dat alle lidstaten die dit verdrag hebben getekend alles moeten doen om te voorkomen dat de aarde in 2100 meer dan 1,5 graad Celsius warmer is geworden ten opzichte van 1800. Hiertoe moeten alle lidstaten hun uitstoot van CO2 beperken en ten slotte helemaal tot nul terugbrengen.

 

verwante lessen

Login Form