Opslag van CO2 - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. Hiervan gebruik je de eerste 25 minuten voor bronnenonderzoek.

De resterende tijd besteed je aan het maken van een petitie, pamflet of informatiefilmpje.

Werk in groepen van drie. Eerst bestudeer je samen met twee klasgenoten de bronnen in de les.

Ga na: zijn jullie als groep voor of tegen ondergrondse opslag van CO2 als middel om de opwarming van de aarde af te remmen?

Maak naar keuze een petitie, pamflet of kort informatiefilmpje om je beargumenteerde standpunt hierover kenbaar te maken.

Laat datgene wat jullie gemaakt hebben aan je leerkracht zien.

 

verwante lessen

Login Form