Opslag van CO2 - opdracht


opdrachtHoe gaat dat in zijn werk? Wat voor plekken zijn hiervoor geschikt? Is het veilig voor mensen die op die plekken wonen? Vinden mensen die op plekken wonen waar opslag van CO2 technisch mogelijk is, het wel goed dat hiertoe wordt overgegaan? Blijft het gas voor altijd, althans zeer lang voor menselijke begrippen, in de grond zitten of treedt er na verloop van hooguit enkele jaren lekkage op?

Kortom: moeten we het wel willen, of wegen de bezwaren tegen ondergrondse opslag van CO2 zwaarder dan het klimaatdoel dat mede hiermee kan worden behaald?

Ga voor jezelf na of je ondergrondse opslag van CO2 ziet zitten als middel om de opwarming van de aarde af te remmen, of juist niet.

Maak dan je mening kenbaar en onderbouw die aan de hand van de bronnen die in de les zijn opgenomen.

 

verwante lessen

Login Form