Opslag van CO2

 
Vanaf het begin van de Industriële Revolutie rond 1800 is de aarde steeds warmer geworden. Tot voor kort is dat langzaam gegaan. Deskundigen verwachten dat die opwarming de komende decennia versneld doorzet, tenzij we er krachtige maatregelen tegen nemen om een belangrijke oorzaak hiervan aan te pakken: uitstoot van CO2 door activiteiten van mensen. We zouden die uitstoot steeds meer moeten beperken en ten slotte tot nul terugbrengen. Doen we dat niet, dan zal het voor veel mensen wereldwijd steeds kwalijker gevolgen hebben.

co2

Doen we dat wel, dan zal de opwarming minder snel gaan en zullen die gevolgen ervan beperkt blijven.

Dat is precies wat de Verenigde Naties willen bereiken. De lidstaten van de Verenigde Naties hebben daartoe in 2015 afspraken met elkaar gemaakt. Zo hopen ze te voorkomen dat de aarde in 2100 verder is opgewarmd dan 1,5 graden Celsius ten opzichte van 1800.

Een manier om dat doel te halen is CO2 op te vangen voordat het in de dampkring terechtkomt. Dat kan bijvoorbeeld door rookgassen van fabrieken en krachtcentrales op te vangen en ondergronds op te slaan. Hier zijn al enkele proeven mee gedaan.

 

verwante lessen

Login Form