Ontbossing - bron: tegenstrijdige belangen


Het streven van mensen en organisaties om ontbossing te stoppen botst soms op activiteiten van mensen en bedrijven die hun eigen, veelal commerciële, belangen behartigen. Dat zijn:

  • Bedrijven die hout en andere producten uit bossen halen voor industrie en bouw. Daardoor worden soms meer bomen gekapt dan er bij komen waarmee het bos kleiner wordt en de biodiversiteit er afneemt. Soms leggen dit soort bedrijven bossen aan voor de productie van hout, palmolie en andere goederen. Die bossen bestaan maar uit één soort bomen, waarmee er van een grote biodiversiteit geen sprake kan zijn.
    boomkap
  • Landbouwbedrijven die aan de slag willen in gebieden die nog met bossen bedekt zijn. Die laten de bossen rooien of afbranden.

  • Mensen die geen land hebben om te bewerken en daarom een stuk bos rooien of afbranden om aan landbouwgrond te komen. Dat doen ze om voedsel voor zichzelf en hun gemeenschap te maken. Er is dan sprake van subsistence agriculture.

  • Mensen die op brandhout uit bossen zijn aangewezen om te koken en om hun woningen te verwarmen. Dat is bijvoorbeeld het geval in India en grote delen van Afrika.

  • Mijnbouwbedrijven die bossen rooien op plekken waar ze metalen en andere grondstoffen willen delven,

  • Projectontwikkelaars die in beboste gebieden bedrijventerreinen en woonwijken aanleggen.


Raadpleeg ook eens de wereldkaarten op pagina 227 in de Bosatlas 54e editie en de wereldkaarten in de Bosatlas 55e editie op pagina 249. Deze wereldkaarten laten zien:

A) Bebost oppervlak in % van totaal;

B) Houtproductie per land in miljoenen m3;

C) Plekken met de meeste bos- en savannebranden in de afgelopen jaren;

D) Ontbossing: gemiddelde afname/teruggang in het bosgebied in %;

E) Aandeel van brandhout in de totale houtproductie in %.

 

verwante lessen

Login Form