Ontbossing - bron: functie van bossen


Mensen die ijveren voor het behoud van de natuur en zich bekommeren om het milieu, maken zich zorgen over ontbossing. Steeds meer komt men tot de overtuiging dat bossen niet zomaar gemist kunnen worden. Inderdaad hebben bossen functies die van belang zijn voor de aarde en alles wat leeft. Dus ook voor alle mensen.

  1. Bossen bieden leefruimte aan een grote verscheidenheid aan dieren en planten, waarmee de biodiversiteit er groot is. Al die soorten vormen een gemeenschap, waarin elke soort afhankelijk is van andere soorten.

  2. Bomen en andere planten in bossen houden met hun wortels de bodem vast. Daardoor kunnen wegstromend regenwater en wind de bovenste vruchtbare laag van de bodem niet wegvoeren. Dat is vooral van belang in bossen die op hellingen groeien. Zodra bossen en andere vegetatie in heuvelachtige of bergachtige streken van de hellingen zijn gehaald, verdwijnt de vruchtbare toplaag van de bodem snel door erosie.
    bosopheuvel
  3. Bossen houden water dat als neerslag valt, kortere of langere tijd vast. Daardoor stromen beken en rivieren niet meteen over bij elke zware regenbui en blijft er voor planten, dieren en mensen water beschikbaar, ook als het een tijdlang niet regent. Als in heuvelachtige of bergachtige gebieden bossen en andere vegetatie verdwijnen, verdwijnt niet alleen in korte tijd ook de vruchtbare toplaag van de bodem. Het water dat als neerslag is gevallen, stroomt dan sneller weg naar beken en rivieren. Dat leidt niet alleen tot overstromingen, omdat die beken en rivieren meer water te verwerken krijgen dan ze aankunnen, maar ook komt er met het wegstromende water veel bodemmateriaal mee, dat zich op de bodem van beken en rivieren ophoopt. Hierdoor kunnen die beken en rivieren steeds minder snel water afvoeren, waardoor ze na zware regenbuien nog vaker overstromen.

  4. Bossen houden de aarde koel door het broeikasgas CO2 uit de dampkring te halen en op te slaan. Een deel van het koolstof uit de CO2 komt in organisch materiaal te zitten dat door rivieren wordt afgevoerd naar zee en verdwijnt daardoor voor lange tijd uit de dampkring. Zo vervoert de Amazone resten van planten, bomen en dieren uit het tropisch regenwoud in haar stroomgebied naar de Atlantische Oceaan, waar die resten op de zeebodem terechtkomen.

  5. Bossen zijn voor mensen plekken waar ze zich kunnen vermaken en soms ook plekken waar ze voedsel en brandstof voor eigen gebruik kunnen verzamelen.

Dit zijn vijf redenen waarom actievoerders oproepen tot behoud van bestaande bossen en de aanplant van nieuwe.

 

verwante lessen

Login Form