Klimaatverandering - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen hoe menselijk handelen bijdraagt aan de opwarming van de aarde.
  • De leerlingen kunnen uitleggen op welke twee manieren de mens die opwarming kan afremmen en uiteindelijk stoppen.
  • De leerlingen kunnen enkele gevolgen benoemen en beschrijven van verdere opwarming van de aarde voor mensen en al het andere wat op aarde leeft, indien niet wordt geprobeerd om die opwarming af te remmen en te stoppen.
  • De leerlingen kunnen de sturende rol benoemen en beschrijven die de Verenigde Naties spelen bij het afremmen en stoppen van de opwarming van de aarde.
  • De leerlingen hebben gezien dat alles wat ze doen, hoe onbelangrijk en kleinschalig ook, helpt bij het afremmen en stoppen van de opwarming van de aarde en het beperken van de gevolgen van de opwarming.

 

verwante lessen

Login Form