Klimaatverandering - bron: de rol van de mens


De aarde is vooral gedurende de afgelopen tientallen jaren warmer geworden en klimatologen verwacht dat die opwarming door zal zetten. Een van de oorzaken hiervan is de toenemende hoeveelheid van het broeikasgas CO2 in de dampkring van de aarde, waardoor het broeikaseffect sterker wordt. Die toename wordt veroorzaakt door de mens.

De mens kan en moet iets tegen deze opwarming gaan doen. Enerzijds door de uitstoot van CO2 te verminderen en anderzijds door ervoor te zorgen dat vegetatie haar bijdrage aan de opname van CO2 uit de dampkring kan blijven leveren. Dat gebeurt al door het planten van nieuwe bossen. In enkele landen van de Sahel bijvoorbeeld worden vanaf 2007 bossen aangelegd, maar dan vooral om hiermee een halt toe te roepen aan verwoestijning in dit gebied.

herbebossingNieuw aangelegd bos in het oosten van Kameroen

Ook bij verwering van gesteente wordt CO2 uit de dampkring opgenomen. De mens kan bij dit proces helpen door bepaalde soorten gesteente te verspreiden over grote oppervlakken en op die manier bloot te stellen aan de elementen. Lees hierover ‘Olivijn is het groene wonder – Kassa – VNNVARA’ op https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/olivijn-is-het-groene-wonder.

Ten slotte zijn en worden er proeven gedaan met opslag van CO2 in poreuze steenlagen diep onder de grond, die bedekt zijn door een steenlaag waar het gas niet in kan doordringen. Het is nog niet duidelijk in hoeverre dit middel om CO2 uit de dampkring te halen en te houden bruikbaar is.

Deskundigen zijn het er min of meer over eens dat we op de eerste twee manieren de opwarming kunnen vertragen en op de lange duur stoppen. Ook vinden ze het cruciaal en urgent dat we hiertoe die opeenhoping van CO2 in de dampkring afremmen en stoppen. Ze wijzen erop dat we alleen op die manier in staat zijn om de kwalijke gevolgen van de opwarming voor de mens en zijn leefomgeving die nu al merkbaar zijn, beperken. Dat is een van de manieren waarop we kunnen voorkomen dat we de aarde verder kapotmaken, dus onleefbaar voor onszelf en voor alles wat er verder leeft.

Tips tegen klimaatverandering: kijk nog eens naar de video!

 

verwante lessen

Login Form