Alle Chinezen onder één paraplu? - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen weten wat assimilatie is.
  • De leerlingen hebben gezien dat China een eeuwenlange traditie van door de regering gevoerd assimilatiebeleid heeft.
  • De regering kunnen een recent voorbeeld beschrijven van dit beleid binnen de landsgrenzen van he huidige China.
  • De leerlingen kunnen aangeven op welke manier dit beleid nu wordt gevoerd ten aanzien van Hongkong en Taiwan en wat dat betekent voor de bewoners van deze twee gebieden.
  • De leerlingen kunnen een met argumenten ondersteund oordeel geven.

 

verwante lessen

Login Form