Energiemix - bron: energietransitie

 

Definitie van Wikipedia van 'Energietransitie': 

Energietransitie is de van overheidswege bevorderde, technologische overgang van de maatschappij naar een situatie, waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm zal zijn dan het huidige, gecentraliseerde energiesysteem.


energiebronnen nederlandElektriciteitsproductie in Nederland per bron - procentueel aandeel 

 

verwante lessen

Login Form