Rituelen en gezondheid - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben gezien wat rituelen zijn.
  • De leerlingen hebben gezien dat rituelen vaak een uiting zijn van de beleving van een bepaalde religie of levensovertuiging.
  • De leerlingen hebben laten zien dat ze een door argumenten ondersteund, afgewogen oordeel kunnen geven over de wenselijkheid om vast te houden aan een bepaald ritueel, daarmee rekening houdend met de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de mensen die bij het ritueel betrokken zijn.

 

verwante lessen

Login Form