Het toekomstige klimaat in Nederland - dit ga je doen

 

werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 2 lesuren de tijd. Je doet de opdracht in tweetallen.

In de eerste les kijken jullie naar de twee video's van het KNMI over de klimaatscenario's. Vervolgens bekijken jullie de vijf bronnen die de gevolgen van de klimaatverandering in beeld brengen: de zeespiegelstijging, de hitte, de droogte, de overstromingen en het extreme weer.

In de tweede les beschrijven jullie in een pagina van een dagboek een dag uit het leven van iemand in 2050 (in de ik-vorm) of je schrijft als freelancer een artikel voor een dagelijkse krant. Jullie beschrijven voor een dagblad een dag die te maken heeft met minimaal twee natuur'rampen' ten gevolge van de opwarming van de aarde. Uiteraard kun je niet én met droogte én tegelijk met overstromingen opm dezelfde plek te maken hebben. Daarbij schrijf je ook in een paragraaf van je tekst hoe deze rampen hebben kunnen plaatsvinden en hoe we toekomstige rampen kunnen proberen te voorkomen.

Veel succes!

verwante lessen

Login Form