Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen - bron: nidos en coa

 
Amv’s die in Nederland mogen blijven, krijgen onderdak van COA en Nidos. COA is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en Nidos is de voogdijinstelling die de voogdij regelt voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Nidos en COA zorgen ervoor dat ze zich zelfstandig kunnen redden, nadat ze meerderjarig zijn geworden. Wat voor onderdak amv’s krijgen, hangt af van hoe oud ze zijn. Zijn ze tussen de 15 en 17 jaar, dan gaan ze naar een centrale ontvangstlocatie voor amv’s. Ook amv’s van 13 of 14 jaar gaan ernaar toe, als er niet meteen een pleeggezin voor hen te vinden is.

Alleenstaande jongeren in kleinschalige woonvoorziening Inge van MillAlleenstaande jongeren in kleinschalige woonvoorziening

Na verloop van tijd verhuizen de amv’s naar een procesopvanglocatie. Daar wachten ze af hoe hun asielaanvraag zal aflopen.

Zodra de asielaanvraag is afgerond, zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Amv’s jonger dan 15 jaar gaan naar een opvang- of pleeggezin.
  • Amv’s van 16 of 17 jaar die in Nederland mogen blijven, dus een verblijfsvergunning hebben, gaan naar een kleinschalige opvangvoorziening of KSO. Dat is een tehuis waar een klein aantal amv’s bij elkaar wonen, onder begeleiding van medewerkers van de Nidos.
  • Amv’s van 16 of 17 jaar zonder verblijfsvergunning gaan naar een kleinschalige woonvoorziening of KWV. Ook amv’s zonder verblijfsvergunning die niet in een opvanggezin kunnen worden ondergebracht, gaan naar een KWV.

In kleinschalige woonvoorzieningen krijgen amv’s training om de vaardigheden die ze hebben, te vergroten. Daardoor kunnen ze makkelijker zelfstandig leven, zodra ze meerderjarig zijn. Er is ook elk moment van de dag iemand die hen kan bijstaan en raad kan geven.  

 

verwante lessen

Login Form