Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen - bron: opvang

 
In 1951 namen de lidstaten van de Verenigde Naties het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen* aan. Dit verdrag staat ook bekend als ‘Vluchtelingenverdrag’. Nederland heeft dit verdrag ondertekend en is dus verplicht vluchtelingen op te nemen.

ondertekeningOndertekening van het Vluchtelingenverdrag van 1951 in Genève

Volgens dit verdrag wordt iedereen die naar een ander land vlucht en daar asiel aanvraagt als vluchteling erkend, als hij of zij kan aantonen dat hij of zij gevaar van vervolging loopt in eigen land, vanwege:

  • ras
  • geloofsovertuiging
  • nationaliteit
  • lid zijn van een bepaalde groep 
  • politieke overtuiging

Als is vastgesteld dat iemand gevaar loopt, heeft hij of zij recht op asiel in het land waar hij of zij naartoe gevlucht is.

Mensen die vanwege oorlog hun land zijn ontvlucht, gelden eveneens als vluchtelingen.

* Misschien is het wat verwarrend dat de termen vreemdelingen en vluchtelingen door elkaar worden gebruikt. AMV stond vroeger voor Alleenstaande Minderjarige Vluchteling en nu dus over Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling.

 

verwante lessen

Login Form