Hoe vrij is het internet? - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kennen de begrippen ‘content’, ‘modereren’, ‘moderator’, ‘filter’ en ‘censuur’. De leerlingen kunnen enkele redenen geven waarom de vrijheid om je te uiten op internet wordt beperkt.
  • De leerlingen kunnen aan de hand van een aantal kenmerken een onderscheid maken tussen landen met een democratisch bestel en landen met een autoritair bestuur.
  • De leerlingen kunnen enkele middelen beschrijven die worden ingezet om beperkingen te handhaven, die aan het doen van uitingen op internet worden opgelegd.
  • De leerlingen kunnen uitleggen welke grondrecht of grondrechten in het geding komen, als de vrijheid om je te uiten op internet sterk wordt ingeperkt..
  • De leerlingen kunnen zelf duidelijk maken in welke mate en met welke redenen de vrijheid van meningsuiting op internet volgens hen mag worden beperkt.

 

verwante lessen

Login Form