Vier verzetsvrouwen - voor de docent: erfgoed

 
Vrouwen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, waren dat vrouwen die hun mannelijke kompanen ondersteunden, veelal door koerierswerk te doen? Dat is het gangbare idee over wat verzetsvrouwen deden. Maar klopt dit idee wel?

De interviews met vier vrouwen die in het verzet hebben gewerkt kunnen hierover helderheid verschaffen. Zij geven een antwoord op een aantal vragen: deden vrouwen meer dan alleen koerierswerk? Liepen ze evenveel gevaar als mannelijke verzetsmensen? Wat waren de gevolgen voor vrouwen in het verzet als ze opgepakt werden?

De interviews zijn gemaakt voor het oral historyproject Vier verzetsvrouwen: gewoon doen en fier rechtop staan. Ze zijn te vinden op http://getuigenverhalen.nl en vormen het hart van deze les, gemaakt door CMO in opdracht van het Erfgoedproject van het Ministerie van VWS.

getuigenverhalen

 

verwante lessen

Login Form