Vier verzetsvrouwen - opdracht


opdracht

Maar is dat echt alles wat vrouwen deden om verzet tegen de bezetters te plegen? Is dat echt het hele verhaal wat verzetsvrouwen betreft?
Of deden verzetsvrouwen ook andere dingen om tegengas te geven tegen de bezetters en is het beeld dat veel mensen hebben van vrouwen in verzet dus onvolledig?

Dat gaan jullie uitzoeken door naar fragmenten te luisteren uit enkele interviews met vrouwen die in het verzet hebben gezeten. Over die fragmenten beantwoorden jullie enkele vragen.

Aan de hand van de antwoorden die je hebt gegeven schrijven jullie bij elk interviewfragment een onderzoeksverslag. Hierin laten jullie zien of de ideeën die veel mensen hebben over wat verzetsvrouwen deden juist zijn of niet.

Van jullie verslagen maakt jullie leerkracht een boekje voor mensen die meer over het verzet in de Tweede Wereldoorlog willen weten.

verwante lessen

Login Form