Tuan Papa - bron: de pruyter

 
Een jonge marinier vraagt toestemming om zijn Indonesische 'lief' te trouwen. Zijn commandant beveelt zijn onmiddellijke vertrek naar Holland. De marinier vlucht de dag voor zijn vertrek om zich met haar te verenigen, maar hij bereikt haar niet: hij wordt gearresteerd. Tijdens zijn gevangenschap krast hij wanhopig een gedicht op de muur.

nederlandse militairenHoe lang zal ik binnen deze vier muren,
boeten om die misdaad
slechts voor jou alleen begaan
mijn liefde die alleen voor jou bestaat
maar door mijn ouders niet werd verstaan

toen ik moest thuisvaren besloot ik te deserteren,
geen band bond mij meer aan mijn thuis
omdat ik je liefhad, ging ik het proberen
te bouwen: een eigen gezin en een eigen huis

Maar God, reeds na een paar dagen werd ik gepakt
en zit nu in een ellendige cel
met jouw beeldnis voor mijn geest
als een druppel glanzend water in deze hel
zo mooi als jij altijd voor mij bent geweest

O, Soemira, ik kan je niet missen
mijn liefde is slechts voor jou alleen
eens voert God mij, … hij zal beslissen
jou naar mij, of mij naar jou… heen

Het gedicht is ondertekend met De Pruyter (pseudoniem).

Lees verder: https://www.oorlogsliefdekind.nl/Soldatenmaten/gearresteerd-om-zijn-oorlogsliefje.html.

  • Bij welk onderdeel diende de soldaat 'De Pruyter'?
  • Wat vond de ontdekker van het gedicht van de desertie van soldaat 'De Pruyter'?
  • Hoe reageerde de commandant van 'De Pruyter toen hij vroeg of hij met zijn Indonesische geliefde mocht trouwen?
  • Wat vonden de ouders van 'De Pruyter van zijn verliefdheid?

 

verwante lessen

Login Form