Het Utrechtse Kindercomité - dit ga je doen

 

werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 2 lesuren de tijd.

Deel I
Bekijk de Bron: Het Kindercomité. Beantwoord de volgende vragen:

 • Hoe is het Kindercomité ontstaan?
 • Hoe kwam Ankie Stork in contact met mensen die joodse kinderen wilden opvangen?
 • Wat bedoelt Ankie met het 'sneeuwbaleffect'?
 • Noem twee zaken - buiten het vinden van betrouwbare adressen - die onmisbaar waren voor het werk van het Kindercomité en hoe slaagde het comité er in deze zaken voor elkaar te krijgen?
 • Waardoor viel het Kindercomité in 1944 uiteen?

Lees Bron: Kindjeshaven. Beantwoord de volgende vraag:

 • Wat is het verband tussen het Kindercomité en Kindjeshaven?

Bekijk Bron: De Achttien Dooden. Beantwoord de volgende vragen:

 • Geert Lubberhuizen heeft met zijn illegale uitgeverij vijftienduizend exemplaren van de rijmprent 'De Achttien Dooden' gedrukt. Hoeveel kostte een exemplaar? Vind je dat goedkoop of duur?
 • Wat bedoelden Rut Matthijsen en Geert Lubberhuizen met 'de meisjes'?
 • Het verband tussen de rijmprent 'De Achttien Dooden' en het Kindercomité kunnen we omschrijven als een situatie waar beide voordeel aan hadden. Leg uit wat we daarmee bedoelen.

Deel II
Maak met je klasgenoot een tekening met daarbij een uitleg of, als je dat wilt, een gedicht als toelichting bij de tekening.

Dat doe je niet over het hele onderwerp van de les, maar ove een deel ervan. Over elk van die delen van het onderwerp is wel iets te vinden in de antwoorden op de vragen in in het eerste deel van de opdracht of in de bronnen.

 Kies uit:

 1. Razzia in Amsterdam op 14 juli 1942
 2. Hollandsche Schouwburg in Amsterdam
 3. Kamp Westerbork (zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Westerbork)
 4. Crèche bij de Hollandsche Schouwburg
 5. Station Amstel
 6. Ankie Stork
 7. Haar vader en dominee Berkhof uit Lemele
 8. Uitgeverij De Bezige Bij
 9. Jan Campert
 10. Rut Matthijsen (kijk ook op https://jochemvanderheide.com/vervalsingscentrale/)
 11. Spoorwegstaking najaar 1944
 12. Of schrijf een samenvatting van het verhaal rond het Utrechtse Kindercomité. Geef daarin aan welke rol elk van de elf deelonderwerpen speelt in dit verhaal.

Laat je deel van het verhaal zien een je leerkracht. Die bundelt jullie werk in het gedenkboek.

 

verwante lessen

Login Form