De vervalsingscentrale - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen weten wat een persoonsbewijs was tijdens de Tweede Wereldoorlog en een dergelijk bewijs herkennen aan de hand van enkele kenmerken.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom het in die tijd verplicht was om een persoonsbewijs bij je te hebben eh het omwille van je veiligheid raadzaam was die verplichting na te komen als je 14 jaar of ouder was.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom het door de uitgifte van  persoonsbewijzen me een speciaal kenmerk aan joden makkelijker werd voor de Duitse bezetters om de joden op te pakken en weg te voeren
  • De leerlingen weten dat enkele Utrechtse studenten een vervalsingscentrale hebben opgezet, waarom ze dat deden en waarom de vervalsingscentrale werd opgeheven.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom vervalste persoonsbewijzen alleen bij oppervlakkige controles grote kans liepen niet als vals te worden herkend en bij grondige controles vrijwel altijd als vals werden herkend..
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom het vervalsen van documenten gevaarlijk was.

 

verwante lessen

Login Form