De vervalsingscentrale - dit ga je doen

 

werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 2 lesuren de tijd. Deze opdracht bestaat uit twee delen en doe je met z'n tweeën. Voor beide delen trek je 1 uur uit.

Deel I
Lees Bron: Het persoonsbewijs door en kijk naar de video in Bron: De Vervalsingscentrale.

Ga daarna naar Bron: Kenmerken. Bekijk de afbeeldingen in deze bron en beantwoord de vragen in deze bron over de eerste twee bronnen.

Deel II
Je maakt een (deel van) een identiteitskaart na op een vier keer zo groot formaat als het origineel. Je kiest hiervoor als voorbeeld één van de vier delen a,b,c of d van het valse persoonsbewijs in Bron: Kenmerken. Jullie kunnen je eigen persoonsgegevens en (pas)foto op jullie vervalsing gebruiken. Je kunt het werk verdelen: de een plaats een foto of handtekening, de ander vult de gegevens in op de juiste plekken met de juiste kleuren.

Het zal niet meevallen om een vals bewijs te maken die niet van een echte te onderscheiden is. Probeer er in ieder geval voor te zorgen dat de vervalsing bij een oppervlakkige controle al door kan gaan voor een echt bewijs.

Je maakt een ontwerp op een vier keer zo groot formaat als het origineel, dat je daarna kunt verkleinen tot het oorspronkelijke formaat. Je leerkracht gaat na wie van jullie de meest geslaagde vervalsing heeft gemaakt.

 

verwante lessen

Login Form