Bommen en habijten - dit ga je doen


werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 2 lesuren de tijd. De opdracht maak je samen met enkele klasgenoten.

Spreek met je leerkracht af of elke groep een artikel gaat schrijven of een podcast gaat maken. Dat levert een eindproduct op dat zich goed laat bundelen tot een dossier. Schrijf voor jezelf op wat je denkt hoe nonnen in een klooster leven, aan de hand van de naam van de kloosterorde waar deze les over gaat.

Kies daarna een van de volgende combinaties van twee interviews:

 • Zuster Arie en zuster Catharino
 • Zuster Bernadette en zuster Cecilia
 • Zuster Catharino en zuster Geertrude
 • Zuster Cecilia en zuster Julia
 • Zuster Geertrude en zuster Martha
 • Zuster Julia en zuster Nicolina
 • Zuster Martha en zuster Arie
 • Zuster Nicolina en zuster Bernadette

Luister en kijk naar de twee interviews die je gekozen hebt. Je vind ze in de bronnen, omdat bij elke bron vermeld staat bij wie het interview in de bron is afgenomen.

Probeer antwoord te geven op de volgende vragen:

 1. Welke taken had u in het klooster (en erbuiten)?
 2. Wat heeft u tijdens de Tweede Wereldoorlog meegemaakt?
 3. Hoe gingen de Duitsers met de zusters om?
 4. Hoe gingen de zusters met de Duitsers om?
 5. Heeft u of een van uw zusters iets gedaan dat door de Duitsers niet was toegestaan?
 6. Wat heeft op u de meeste indruk gemaakt? / Wat denk je dat op de zusters de meeste indruk gemaakt zal hebben?

Schrijf je antwoorden zorgvuldig op, omdat je die nodig heb om je onderzoeksverslag te maken..

Let op: bij enkele interviews worden niet alle vragen beantwoord. Bij sommige vragen, met name bij vraag 6, is niet per se één antwoord goed, jullie overleggen dan wat het beste antwoord kan zijn.

Maak je onderzoeksverslag. Dat doe je in de vorm van een artikel of van een podcast. Volg de aanwijzingen in Opdracht over de vraag hoe je het verslag begint en afsluit.

 

verwante lessen

Login Form