Bommen en habijten - opdracht

 

opdrachthabijtDe titel van de les verwijst naar de bommen uit die jaren en naar het bovenkleed, het habijt, dat de zusters toen nog droegen.

Welke invloed had de Tweede Wereldoorlog op de zusters? Wat hebben ze meegemaakt? Wat kon je als zuster doen tijdens de oorlogsjaren? Wat is hen uit de oorlogsjaren altijd bijgebleven?

Zoek dat uit aan de hand van interviews die na de oorlog bij acht Zusters van Liefde zijn afgenomen. Aan deze acht nonnen zijn dezelfde vragen gesteld over hun ervaringen.

Met de antwoorden op deze vragen gaan jullie aan de slag. Dat doen jullie door in een verslag een beeld te schetsen van het leven van deze zusters. Begin dat verslag met wat je eerst dacht hoe de zusters leefden afgaande op de hand van de naam van hun orde. Het verslag sluit je af door te vertellen of je dat beeld had moeten bijstellen en zo ja, waarom dan.

 

verwante lessen

Login Form