Artsen in oorlogstijd - dit ga je doen

 

werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 2 lesuren de tijd.

De opdracht in de les bestaat uit twee delen. Eerst onderzoek je samen met enkele klasgenoten een van de interviews in de les. Daar krijg je 1 uur de tijd voor.

Daarna houden jullie met jullie leerkracht een klassengesprek. Die duurt ½ uur, maar als jullie er behoefte aan hebben, trekt jullie leerkracht er meer tijd bij.

Deel I
We verdelen de klas in acht groepen. Lees eerst samen Bron: Arts tijdens het Duitse bewind.

Kies daarna een interview met de acht artsen. Deze bronnen bevatten elk een interview met iemand die tijdens de bezetting als arts werkte of studeerde om arts te worden. 

esculaapKijk en luister naar het interview in de bron die je gekozen hebt. De acht artsen zijn:

 • Dokter van den Berg
 • Dokter Bleeker
 • Dokter Botter
 • Dokter Coumou
 • Dokter Knape
 • Dokter Moors
 • Dokter Pel-Mellink
 • Dokter van der Waa

Probeer daarbij zoveel mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen en schrijf die antwoorden voor jezelf op:

 1. Kon hij of zij anderen helpen dankzij het feit dat hij een arts (in opleiding) was en op welke manier?
 2. Vroegen de Duitse bezetters hem of haar om dingen te doen waar hij of zij het niet mee eens was? Wat deed hij of zij toen?
 3. Is de arts (of de arts in opleiding) gevraagd om medische hulp te verlenen aan mensen waar hij of zij of iemand anders het niet mee eens waren?
 4. Heeft hij of zij nog iets bijzonders meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, zo ja: wat?

Niet elke vraag is bij elk interview beantwoord. Als dat het geval is, kun je deze vraag overslaan.

Ga daarna met je groep na of de arts of medische student had gekozen voor mogelijkheid A, B of C bij de vraag in Opdracht. Geef ook aan hoe de arts of student gehandeld heeft naar de gemaakte keuze.

Deel II
Je leerkracht vraagt iedere groep:

 • de antwoorden op deze vier vragen voor te lezen;
 • welke mogelijkheid de geïnterviewde heeft gekozen bij de vraag in Opdracht, en
 • hoe hij of zij ernaar gehandeld heeft.

Daarna proberen jullie samen met jullie leerkracht tot een algemeen oordeel te komen over welke houding artsen en medische studenten hadden aangenomen tegenover de Duitse bezetter en diens politieke leer.

 

verwante lessen

Login Form