Artsen in oorlogstijd - voor de docent: beoordeling

 
De opdracht is goed gemaakt als:

  • de leerlingen zoveel mogelijk antwoord hebben gegeven op de vragen bij de interviews en die vragen correct zij,
  • het oordeel die de leerlingen hebben gegeven over hoe artsen en studenten medicijnen hebben geschipperd tussen loyaliteit aan en medewerking met de bezetter enerzijds en hun morele principes en beroepseer anderzijds hebben beargumenteerd met feitelijk juise informatie, en
  • tijdens het klassengesprek respect hebben getoond voor elkaar en elkaars mening en elkaar voldoende gelegenheid hebben geboden om voor hun mening uit te komen.

 

verwante lessen

Login Form