Artsen in oorlogstijd - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kennen de begrippen ‘Eed van Hippocrates’, ‘Loyaliteitsverklaring’, ‘Medish Contact’  en ‘Artsenkamer’.
  • De leerlingen kunnen enkele maatregelen noemen die de Duitse bezetter nam om de gezondheidszorg in Nederland in zijn greep te krijgen.
  • De leerlingen kunnen uitleggen welke van die maatregelen het in praktische of in morele zin moeilijker maakten voor artsen om hun beroep uit te oegenen en voor studenten medicijnen om hun opleiding te vervolgen.
  • De leerlingen kunnen enkele voorbeelden in de medische sfeer en daarbuiten  noemen van verzet die artsen en studenten medicijnen pleegden tegen de Duitse bezetter en diens maatregelen inzake de Nederlandse gezondheidszorg.
  • De leerlingen kunnen enkele voorbeelden noemen van medisch handelen die  studenten medicijnen en co-assistenten onder dwang deden hoewel ze er nog niet toe bevoegd waren.

 

verwante lessen

Login Form