Varen met gevaar - bron: vaarplicht

 
In juni 1940, kort na de Duitse inval in Nederland, werd de rederij Netherlands Shipping and Trade Commission NSTC opgericht. Die stond onder toezicht van de Nederlandse regering, die naar Londen was gevlucht. Alle Nederlandse schepen die tijdens de Duitse inval niet in Nederland waren, moesten voor de NSTC varen. Ze moesten daarbij Groot-Brittannië, de VS en de Sovjet-Unie helpen in hun oorlog tegen Duitsland, Italië en Japan.

De zeelieden aan boord van die schepen kwamen tijdens hun werk vaak in gevaar. Deze zeelieden konden tijdens de oorlog niet naar Nederland en ze konden geen contact met hun familieleden en vrienden onderhouden. Ze konden hun werk niet weigeren want de NSTC had in juni 1940 een vaarplicht ingesteld. Die plicht houdt in dat ze moesten varen voor de NSTC en alles moesten doen wat de NSTC hen opdroeg. Pas in februari 1946, na de bevrijding van Nederland, werd de vaarplicht opgeheven.

varenmetgevaarOpvarenden van de sleepboot Amsterdam bij hun terugkomst

 

verwante lessen

Login Form