Varen met gevaar - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. Je doet het samen met enkele klasgenoten.

  • Iedere groep krijgt een van de acht interviews toebedeeld.
  • Lees Bron 1: Vaarplicht
  • Luister naar de geïnerviewde zeeman die je gekregen hebt.
  • Geef aan de hand van wat je hoort antwoord op de vragen in Opdracht.
  • Schrijf de antwoorden op de vragen op.
  • Geef deze antwoorden aan je docent. Die zet de plaatsen die jullie gevonden hebben op een grote wereldkaart in de klas uit en verbindt dan de plaatsen die je hebt genoemd met elkaar.
  • Elke groep geeft bij de wereldkaart aan de hand van de antwoorden op vraag 2 en 3 een kort verslag van de belevenissen van de geïnterviewden op de verschillende plekken waar zij zich bevonden.

Het eindproduct is een wereldkaart die duidelijk maakt waar de NSTC actief is geweest.

 

verwante lessen

Login Form