Het vergeten bombardement - voor de docent: info

 
Dat Rotterdam op 14 mei gebombardeerd is met alle ellende van dien, weten de meeste Nederlanders wel, vooral omdat dit ng steeds herdacht wordt. Maar dat ook op 31 maart 1943 Rotterdam zwaar gebombardeerd is, met bijna even kwalijke gevolgen, weten de meeste Nederlander juist niet, al probeert het bestuur van de gemeente Rotterdam er meer bekendheid aan te geven.

Daar kan het gemeentebestuur hulp bij gebruiken van uw leerlingen en van uzelf.

Daarom kunt u met deze les leerlingen kennis laten nemen van wat er op die dag in maart 1943 gebeurd is in Rotterdam en die kennis aanwenden om meer bekendheid te geven aan dit min of meer vergeten bombardement.

Plan van aanpak
Voor deze opdracht trekt u 2 uur uit.
De opdracht bestaat uit twee delen. Deel I doen de leerlingen individueel deel II in tweetallen.

Deel I
Hier ruimt u 20 minuten voor in.

De leerlingen bekijken Bron: Video 1. Die bevat  getuigenverhalen van enkele Rotterdammers die het bombardement van 31 maart 1943 bewust hebben meegemaakt. De leerlingen schrijven alle straten op die in deze bron worden genoemd. van die straten bestaan de Mathenesserhof, de Nanningstraat en de Tweede Gijselingstraat nu niet meer; die zijn voor deel II van de opdracht dus niet te gebruiken.

Deel II
Hier hebben de leerlingen de resterende tijd voor.

Voor dit deel van de opdracht gebruiken de leerlingen de overige bronnen in de les. Bij deze bronnen staan instructies. Het is dus zaak ook zelf deze bronnen door te nemen voordat u deze les in de klas brengt.

Aan de hand van deze instructies maken de leerlingen een platterond van de verwoeste wijk en omgeving waarbij met een grens is aangegeven waar tijdens het bombardement verwoestingen zijn aangericht.

Ook ontwerpen de leerlingen een wegmarkering om voor mensen die dit deel van de stad bezoeken aan e geven waar die grens precies ligt. Het mag een bord zijn, een paaltje, een beeld, als het maar goed zichtbaar is voor voorbijgangers.

Ten slotte schrijven de koppels een brief aan de buremeester en wethouders van Rotterdam om hen te vragen die markeringenen op de grens aan te brengen. Bij die brief voegt ieder paar leerlingen het plattegrond dat ze hebben gemaakt en hun ontwerp voor de markering. Ieder koppel richt zijn brief aan een van de leden van B. en W. de lijst van wethouders staat op op College van B en W | Rotterdam.nl.

Het adres waar de brief naartoe moet, is:

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Als iedereen klaar is, kijkt u de brieven met plattegrond en ontwerp na.

Daarna stuurt u de brieven met de bijlagen op naar bovenstaand adres.

Uitwerking
Bij Bron: Video 1

 • De elf nog bestaande straten van de veertien genoemde straten zijn: Blokmakerstraat, Grote Visserijstraat, Korfmakersstraat, Marconiplein, Mathenesserdijk, Schaepmanstraat, Schiedamseweg, Spanjaardstraat, Taanderstraat, Willem Beukelszoonstraat en Zeilmakersstraat.
 • Straten die genoemd worden in de interviews, maar nu niet meer bestaan: Mathenesserhof, Nanningstraat en Tweede Gijselingstraat (niet te verwarren met de Gijselingstraat).

Plattegrond met brandgrens:

 • De kaart komt er na het markeren van de genoemde, nog bestaande straten en de door ons al gegeven Hudsonstraat, als volgt uit te zien:

  stratenlijstingevuld

 Bij Bron: Video 2

 • De getroffen straten lagen dichtbij de havens van Schiedam. De heer Stoppelenburg noemt als doelwit de Merwedehaven. Hij bedoelt waarschijnlijk de Merwehaven.
 • De geïnterviewden noemen als oorzaken navigatiefouten en stormweer met windkracht 9.
 • Volgens de geïnterviewden werden er brandbommen afgeworpen.
 • Het luchtalarm was al zo vaak ten onrechte afgegaan dat bewoenrshet niet eht serieus namen toen het weer eens afging.
 • Verwoestignn werden aangericht door de luchtdruk van de ontplofte bommen en door brand.
 • De brandweer had geen hulpstukken die ze op de welputten konden aansluiten.
 • De geïnterviewden namen het de Amerikanen niet kwalijk.

De afstand tussen het gekozen doelwit en de getroffen wijk is hemelsbreed zo'n 1 á 1,5 km.

 

Kerndoelen

37 De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen. De leerling leert hierbij over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken;

- tijd van wereldoorlogen (1900-1950)

(..) De leerling leert daarbij in elk geval de relatie te leggen tussen de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de 20e eeuw (waaronder de Wereldoorlogen en de Holocaust), en hedendaagse ontwikkelingen. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken

41 De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of antwoorden op vragen te vinden.

 

verwante lessen

Login Form