Het vergeten bombardement - bron: video 2

 
Kijk naar het tweede videofragment...

... en beantwoord daarna deze vragen:

  • Waarom zijn de bommen juist op die plek in Rotterdam terechtgekomen?
  • Welke oorzaken noemen de geïnterviewden waardoor de bommen op de verkeerde plek terecht gekomen zijn?
  • Wat voor soort bommen werden er gebruikt? 
  • Waarom reageerden diverse getroffenen niet meteen op het luchtalarm?
  • Welke oorzaken worden er genoemd waardoor de huizen bij het bombardement werden verwoest.
  • De brandweer kon niets doen. Hoe kwam dat?
  • Wat vonden de geïnterviewden van de actie van de Amerikanen?

N.B.: De heer Stoppelenburg (zie zijn foto hieronder) noemt de plek die het beoogde doelwit van het bombardement was. De naam die hij noemt is van een haven die je niet zult vinden op Google Maps, maar hij bedoelt de haven met een naam die sterk lijkt op de door hem genoemde naam. 

stoppelenburg 

verwante lessen

Login Form