Illegale fotografie - voor de docent: info

 
Van de illegale foto's, gemaakt door beroeps- en amateurfotografen, maken leerlingen gebruik om zelf een beeld te construeren van de bezettingstijd rond het thema verkeer en vervoer.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u 2 lesuren uit.

U laat de leerlingen in koppels aan de opdracht werken. Elke groep raadpleegt de bronnen en bedenkt een verhaal over verkeer en vervoer tijdens de Duitse bezetting. Vervolgens zoeken ze uit de bronnen 2-4 foto’s die bij hun verhaal passen. Het is wel zaak dat ze uit elke fotobron een of meer foto’s kiezen.

Ten slotte maken ze teksten om de foto’s met elkaar te verbinden in het verhaal. Zo maken ze van hun vehaal een stripverhaal, maar dan met foto’s in plaats van tekeningen. Als iedereen klaar is, kijkt u de stripverhalen na.

Laat alle leerlingen meebeslissen over het beste, leukste of meest interessante stripverhaal.

Kerndoelen:
40. De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken.

41. De leerling leert de atlas al

42. De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.

 

verwante lessen

Login Form