Dilemma's van de vakbeweging - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kennen de begrippen ‘verzuiling’,  ‘gelijkschakeling’ en ‘nazificatie’.
  • De leerlingen kunnen het verschuil benoemen tussen een vakbond en een vakcentrale.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom er veel verschillende vakcentrales waren toen de Duitse bezetting begon.
  • De leerlingen kunnen uitleggen hoe de Nederlandse vakbeweging tijdens de Duitse bezetting werd genazificeerd en meerdere stappen hierin benoemen en beschrijven.
  • De leerlingen kunnen enkele redenen noemen waarom bij elke stap bestuurders en leden van de vakbeweging besloten om trouw te blijven aan hun vakcentrale of om die juist de rug toe te keren.

 

verwante lessen

Login Form