Dilemma's van de vakbeweging - voor de docent: erfgoed

 
De Duitse bezetters van Nederland wantrouwden de Nederlandse vakbeweging. Die beschouwden ze als een socialistische en deels joodse en dus vijandige organisatie. Daarom nazificeerden ze de vakbeweging. Of anders gezegd: ze vormden het om tot een nazistische organisatie. Dat ging in meerdere stappen waarvan we er drie noemen:

  • In juli 1940 kwam de leiding van het Nederlands Verbond voor Vakverenigingen of NVV , de grootste vakcentrale van Nederland, in handen van leden van de NSB.
  • Daarna werden andere vakcentrales opgeheven of gedwongen op te gaan in de NVV.
  • In mei 1942 werd het NVV gedwongen op te gaan in het nationaal-socialisitsische Nederlands Arbeidsfront.

Kun je ondanks deze gang van zaken wel blijven werken in de Nederlandse vakbeweging? Of kun je er beter niet langer aan meedoen, ook al is er veel energie gestoken in de opbouw ervan? Met deze vraag werden leden en bestuurders van vakcentrales geconfronteerd telkens wanneer de Duitse bezetters een nieuwe stap namen in de nazificatie van de Nederlandse vakbeweging.

website

Om in kaart te brengen hoe leden en medewerkers van de Nederlandse vakbeweging met deze prangende vraag omgingen, heeft het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis informatie verzameld over de Nederlandse vakbeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook heeft het instituut informatie verzameld over de Nederlandse vakbeweging in de aanloop tot en in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Al deze informatie is ondergebracht in de website https://www.vakbewegingindeoorlog.nl. Bezoekers aan deze website kunnen eigen herinneringen en materiaal uploaden op deze site.

 

verwante lessen

Login Form