Dilemma's van de vakbeweging - bron: vakbeweging mei 1940

 
Toen Nederland in mei 1940 door Duitsland werd ingelijfd, waren er zeven vakcentrales in Nederland, groepen vakbonden die met elkaar samenwerken.

De vakcentrales waren:

  • Nederlands Verbond van Vakverenigingen NVV (socialistisch)
  • Rooms Katholiek Werkliedenverbond RKWV
  • Christelijke Nationaal Vakverbond CNV (protestants)
  • Nationaal Arbeids-Secretariaat NAS (uiterst links)
  • Nederlandse Vakcentrale NVC (draagt geen levensovertuiging uit)
  • Nederlands Syndicalistisch Vakverbond NSV (uiterst links)
  • Oud-Katholiek Verbond van Vakverenigingen OKV
    zeslogosZes van de zeven logo's. Van het OKV is geen logo meer te vinden

Dat er zoveel vakcentrales bestonden, heeft alles te maken met verzuiling. Dat wil zeggen: iedere groep in Nederland met een bepaalde levensovertuiging had zijn eigen kranten, politieke partij, sportverenigingen, enzovoort, en ook zijn eigen vakcentrale.

 

verwante lessen

Login Form