Dilemma's van de vakbeweging - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. 

Jullie maken deze opdracht in zes groepen. Lees Bron: Vakbeweging mei 1940, Bron: Stap voor stap en Bron: Aan het woord.
Bij elkaar is dat wel wat leeswerk. Dus om tijd te besparen is het raadzaam om dat leeswerk onder elkaar te verdelen.

Overleg welke van de zes stappen van het proces van nazificatie van de vakbeweging voor jullie een stap te ver is (zie Bron: Stap voor stap)

Maak met je groep een pamflet om tegen deze stap en tegen de nazificatie van de vakbeweging in het algemeen te protesteren (zie voor adviezen hierover Bron: Maak een pamflet). Hierin zeg je:

  • waarom jullie tot dan toe lid van je vakbond zijn gebleven;
  • waarom jullie besloten hebben om je lidmaatschap per direct op te zeggen, en
  • waarom andere leden van je vakbond dat ook zouden moeten doen.
  • geef het pamflet aan jullie docent.

 

verwante lessen

Login Form