Dilemma's van de vakbeweging


Tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) beschouwden de Duitse bezetters de Nederlandse vakbeweging als hun vijand. Om te voorkomen dat de beweging tegen hen in verzet kwam, maakten ze er een nazistische organisatie van, een organisatie die de leer van Hitlers partij de NSDAP uitdroeg. Of anders gezegd: ze nazificeerden de Nederlandse vakbeweging. Deze nazificatie* van de vakbeweging is een voorbeeld van gelijkschakeling, het aanpassen van cultuur, nieuwsmedia en andere sectoren van de maatschappij aan de leer van de Nazi’s.

nsdap
Het logo van de NSDAP

De nazificatie van de vakbeweging ging in zes stappen. Iedere stap stelde bestuurders en leden van vakbonden voor de keuze: voor hun vakbond blijven werken of hun vakbond de rug toekeren.

Nazificatie is het proces in Duitsland en in de door Duitsland bezette gebieden van het vervangen van de leiding van organisaties door nationaalsocialisten en het besturen en inrichten van organisaties volgens nationaalsocialistische principes, waardoor deze organisaties zelf ook nationaalsocialistisch werden.

 

verwante lessen

Login Form