Het Scholtenhuis - bron: sicherheitsdienst

 
Nu heb je de politie die de orde helpt handhaven. Die houdt toezicht op straat en bekeurt of arresteert mensen die overlast veroorzaken of iets anders doen dat tegen de wet is. Een enkele keer vallen er gewonden en/of komt er iemand om het leven als agenten tijdens hun werk zich gedwongen voelen geweld te gebruiken. Maar dat is een uitzondering en de politie wil het ook heel graag zo houden.

sdWat dat betreft was het tot het begin van de Duits bezetting niet anders. Maar dat veranderde nadat in mei 1940 Duitse troepen Nederland waren binnengevallen en hadden bezet.

Tijdens de bezetting was er namelijk ook de Sicherheitsdienst (= Veiligheidsdienst) of SD die aan handhaving deed. De SD was de Duitse geheime politie. De SD werd berucht om haar harde manier om mensen te arresteren en te verhoren.

Verhoren door agenten van de SD vonden onder meer plaats in het Scholtenhuis  aan de Grote Markt in Groningen. Dat was eerst een herenhuis, een woning dus, maar dan wel een hele groot en duur pand.

Kijk naar de YouTube-video ‘Introductiefilm Scholtenhuis.nl’:

 

verwante lessen

Login Form