Drukken in oorlogstijd - voor de docent: erfgoed

 

Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Dat zijn twee rechten die iedereen in Nederland heeft volgens de Grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Tijdens de Duitse bezetting van Nederland van 10 mei 1940 tot 5 mei 1945 was aan alle Nederlanders deze rechten ontzegd. Kranten en andere media stonden toen onder strenge censuur.

pers

Hoe was het toen om ondanks dat en bovendien onder moeilijke omstandigheden zoals schaarste een krant op te richten en er nieuws mee te brengen zoals je zelf wilde? Dat ervaren leerlingen in deze les door zelf een krant samen te stellen en zich daarbij in te leven in de bezettingstijd. Deze lesbrief sluit aan bij het project 'Erfgoed van de Oorlog', een samenwerking van diverse illegale kranten die nu nog steeds worden uitgegeven en het Ministerie van VWS. 

 

verwante lessen

Login Form