Drukken in oorlogstijd - bron: verzuiling

 
Net als voor en ook na de bezettingstijd waren er in Nederland groepen met een eigen levensovertuiging: protestanten, katholieken, liberalen en socialisten. De groepen hadden voor de oorlog hun eigen clubs, verenigingen, kerken, radio-omroep, verenigingen, scholen en ook hun eigen krant. Of anders gezegd: er was toen sprake van verzuiling. Ook tijdens de bezetting hadden de groepen, de zuilen hun eigen verzetskranten. Trouw werd gemaakt door en voor protestanten en De Waarheid door en voor communisten.

illegalekranten 

 

verwante lessen

Login Form