Drukken in oorlogstijd - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom sommige kranten die tijdens de Duitse bezetting verschenen, illegaal werden en nog worden genoemd en in dit verband het begrip ‘gelijkschakeling’ omschrijven.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom toen van die illegale kranten werden  werden opgericht, gedrukt en verspreid.
  • De leerlingen kunnen aangeven welke logistieke problemen moesten worden omzeild of overwonnen om die kranten te maken en te verspreiden en hoe men dat voor elkaar kreeg.
  • De leerlingen kunnen uitleggenwaarom er verschillende illegale kranten werden uitgebracht en in dit verband het begrip ‘verzuiling’ omschrijven.

 

verwante lessen

Login Form